Op de zondag hebben we een zondagsschool voor onze kinderen die nog op de basisschool zitten. Kinderen komen samen en zingen, knutselen, luisteren naar verhalen en praten over Jezus.

Samen met een team van zondagsschoolleiding proberen we de kinderen op eenvoudige manier te leren van Jezus om zo een getuigenis af te leggen.

Eens in de zoveel tijd organiseert de leiding activiteiten speciaal gericht op de kinderen.