De jeugd van Pinkstergemeente Delfzijl komt iedere zaterdag bij elkaar.
Ontmoetingen waarin God centraal staat. Elke zaterdag wordt er gezongen en Bijbelstudie gehouden om zo te groeien in de kennis van Gods Woord.

Wij hechten er veel waarde aan om onderwerpen te behandelen die God op Zijn hart heeft. In de voorbereidingen laten wij ons inspireren door de Heilige Geest.

Hij weet het beste wat wij nodig hebben, daarom doen we het niet op eigen inzicht of eigen kracht. Het is Zijn genade, liefde en kracht waar wij uit willen handelen.

Naast de Bijbelstudies en zang is er ruimte voor ontspanning en fun.  Wij zien dat het ontzettend belangrijk is om een eenheid te vormen als jeugd.
Enthousiasme en vernieuwing is belangrijk in de generatie waarin wij leven. Regelmatig organiseren wij daarom jeugddiensten, volleybaltoernooien en andere sportactiviteiten.

Voor meer informatie hierover kun je altijd contact opnemen met de jeugdleiders (zie contact pagina) Wij hopen je gauw te ontmoeten op een van onze jeugdavonden.

 

Namens de jeugdleiding